JTC日タイ交流会話クラブ คลับพูดคุยภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่น

日本語タイ語の言語交換・語学交流会 バンコク毎月1-2回日曜昼間 Since 2010 กิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนภาษากับคนญี่ปุ่นจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เดือนละ1-2ครั้ง ในวันอาทิตย์ช่วงบ่าย

中台泰交流会「曼谷青少年」9月23号(日) 16:00~18:00第11次开始报名,เริ่มสมัครคลับพูดคุยภาษาจีนกับคนจีนที่กรุงเทพ [BKK วัยรุ่น] ครั้งที่11 วันที่23 Sep(Sun) เวลา16:00~18:00น.ได้แล้วค่ะ, 中台泰交流會「曼谷青少年」9月23號(日) 16:00~18:00第11次開始報名

Chinese Thai Young Language Exchange Club in Bangkok !

48th_jtc_bangkok4

(繁):首先需要大家做自我介紹,之後會進行簡單的遊戲。中國人講泰語,泰國人講中文來進行會話練習。泰語初級者也能講中文或英文參加。

(简): 首先需要大家做自我介绍,之后会进行简单的游戏。中国人讲泰语,泰国人讲中文来进行会话练习。泰语初级者也能讲中文或英文参加。

ช่วงแรก จะมีการเล่นเกมส์ง่ายๆ และให้ทุกท่านแนะนำตัวเองหรือจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเองในช่วงนี้ โดยคนจีนจะฝึกพูดเป็นภาษาไทย และคนไทยจะฝึกพูดเป็นภาษาจีน โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถฝึกสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษแทนได้

43th_jtc_bangkok3

(繁):有特別準備在中國人,台灣人和泰國人的交流中進行的遊戲。請當天帶原子筆。會在遊戲中使用。會進行現在在泰國裡流行的遊戲。

(简): 有特别准备在中国人,台湾人和泰国人的交流中进行的游戏。请当天带原子笔。会在游戏中使用。会进行现在在泰国里流行的游戏。

มีการเล่นเกมส์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยและคนจีน ในวันที่ไปร่วมกิจกรรมโปรดนำปากกามาด้วย เพื่อใช้สำหรับเล่นเกมส์แลกเปลี่ยนภาษาไทยและจีน

40th_jtc_bangkok2

(繁):再來,為了讓每個人可以跟其他人說到話,會換位子。來不及準時到場的人,晚到也沒關係。語言交流會之後有聚餐。(自由參加)

(简): 再来,为了让每个人可以跟其他人说到话,会换位子。来不及准时到场的人,晚到也没关系。语言交流会之后有聚餐。(自由参加)

หลังจากนั้น จะมีการแลกเปลี่ยนที่นั่งกันเพื่อให้ทุกท่านมีโอกาสได้พูดคุยกับคนอื่นๆได้มากขึ้น หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารว่างด้วยกัน(เข้าร่วมตามความสมัครใจ)ท่านที่มาไม่ทันตอนเวลาเริ่มกิจกรรม จะมาสายหน่อยก็ได้ค่ะ

日タイ交流会「バンコク若者編」第47回

(繁):每次大約30-50位參加。而來的,有很多是第一次參加者。未來若是參加者越多,主辦次數就會越多喔。所以歡迎多找朋友來參加唷。

(简): 每次大约30-50位参加。而来的,有很多是第一次参加者。未来若是参加者越多,主办次数就会越多喔。所以欢迎多找朋友来参加唷。

หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นบ่อยครั้ง แต่หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ความถี่ในการการจัดกิจกรรมจะน้อยลง

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกๆท่านชวนเพื่อนๆมาเข้าร่วมกิจกรรมกันมากๆนะคะ ในแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30-50 คน โดยผู้เข้าร่วมในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก

45th_jtc_bangkok1

(繁):這個交流會裡沒有年齡和來的次數的分別,每位參與者都能與其他人自由交談進行交流。也歡迎泰語初級者。不懂泰語的話,可以用中文或英文喔。

(简): 这个交流会里没有年龄和来的次数的分别,每位参与者都能与其他人自由交谈进行交流。也欢迎泰语初级者。不懂泰语的话,可以用中文或英文喔。

ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยมาหลายครั้งหรือเพิ่งเคยมา หรือจะเป็นเรื่องอายุที่มากกว่าหรือน้อยกว่า ไม่มีใครมีสิทธิ์มากกว่าใคร ดังนั้นในช่วงการสนทนาขอเชิญพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องเกรงใจ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถฝึกสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษแทนได้

39th_jtc_bangkok2

(繁):參加費用是200泰幣。現場報名繳費,現場可能會超過預定人數,有興趣的話請儘速報名喔。

(简):参加费用是200泰币。现场报名缴费,现场可能会超过预定人数,有兴趣的话请尽速报名喔。

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม: เพียงท่านละ 200 บาทเท่านั้น จ่ายเงินวันจริงค่ะ บางทีอาจมีกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงขอให้ท่านรีบสมัครเข้ามานะคะ

現在就來報名中台泰交流會和泰國人交流吧!
现在就来报名中台泰交流会和泰国人交流吧!
สมัครJTCกรุงเทพฯตอนนี้! เพื่อนชาวจีนรออยู่

2018年9月23號(日) 16:00-18:00
2018年9月23号(日) 16:00-18:00
23/Sep/2018(sun) 16:00-18:00

姓名 ชื่อ (例เช่น: lily, ploy) (必須)

Email (必須)

(必須)
中国台湾人女生 หญิงจีน 18~35歳ปี泰國人女生 หญิงไทย 18~35歳ปี中国台湾人男生 ชายจีน 18~35歳ปี泰國人男生 ชายไทย 18~32歳ปี取消 ยกเลิก

Comment (English only)

ーーー

 

(繁): 交流會會場地點

(简):交流会会场地点

สถานที่จัดกิจกรรม

 

(繁):JTC交流會在BTS On Nut四號出口附近。從BTS On Nut四號出口走路到The Phyll Connent的地下L樓[Jasmine Room]會議室。

(简):JTC交流会在BTS On Nut四号出口附近。从BTS On Nut四号出口走路到The Phyll Connent的地下L楼[Jasmine Room]会议室。

JTC ที่ BTS อ่อนนุช จัดขึ้นที่ บริเวณชั้นL ห้องประชุม The Phyll Connect [ Jasmine Room ] ใช้เวลาเดิน5นาทีจากทางออกประตูที่4 สถานี BTS อ่อนนุช

ーーー

Google Map

ーーー

ーーー

connect map1

ーーー

ーーー

connect map2

ーーー

ーーー

(繁): 四號出口    (简): 四号出口 Exit 4

connect map7

ーーー

ーーー

connect map3

ーーー

ーーー

เมื่อเดินถึงด้านหน้าของห้าง The Phyll ให้เดินลงบรรได้ทางเดินที่อยู่ด้านหน้าห้าง เพื่อลงไปชั้นใต้ดินคือ ชั้น L

(繁):The Phyll 正門樓梯下去。往地下L樓。

(简): The Phyll 正门楼梯下去。往地下L楼。

connectmap4

ーーー

ーーー

เมื่อลงบันไดมาและเดินมาประมาณ20เมตรทางขวามือจะเจอห้องประชุม [ Jasmine Room ]ให้เดินเข้ามาได้เลย

(繁):下樓後直走約20m後,請進右邊的[Jasmine Room]。

(简): 下楼后直走约20m,请进右边的[Jasmine Room]。

connectmap9

connect map8

connect map6

The Phyll Connect L Floor : BTS On nut (Exit 4)

1770 Sukhumvit 54/1 Alley, Khwaeng Bang Chak, Khet Phra Khanong, Krung Thep Maha Nakhon 10260

info@jtcbkk.com

 

現在就來報名中台泰交流會和泰國人交流吧!
现在就来报名中台泰交流会和泰国人交流吧!
สมัครJTCกรุงเทพฯตอนนี้! เพื่อนชาวจีนรออยู่

2018年9月23號(日) 16:00-18:00
2018年9月23号(日) 16:00-18:00
23/Sep/2018(sun) 16:00-18:00

姓名 ชื่อ (例เช่น: lily, ploy) (必須)

Email (必須)

(必須)
中国台湾人女生 หญิงจีน 18~35歳ปี泰國人女生 หญิงไทย 18~35歳ปี中国台湾人男生 ชายจีน 18~35歳ปี泰國人男生 ชายไทย 18~32歳ปี取消 ยกเลิก

Comment (English only)

 

----------

 

(繁):也有舉辦日泰交流會喔↓

(简):也有举办日泰交流会喔↓

มีกิจกรรมคลับพูดคุยภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นด้วยค่ะ↓


今すぐ日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯตอนนี้! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่
2018年9月2日(日) 16:00-18:00 (地図)
2/Sep/2018(sun) 16:00-18:00 (แผนที่)

jtc_advertise2
※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です
※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
※Map: 地図 แผนที่
※Email: info@jtcbkk.com
JTC運営スタッフ募集中! ร่วมงานกับเรา!

  • にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
  • にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • RSS Feed
この記事が気に入って頂けましたらシェアをお願いいたします 非常に励みになります
หากท่านชื่นชอบบทความนี้ ขอความกรุณาช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะ

ryansunsensei_jtc_group

公開日:
最終更新日:2018/08/15